Welkom bij Schoolgeluk

Welkom op de site van Schoolgeluk. Het terugbrengen of vergroten van geluk in klassen, bij leerkrachten, in teams en in directies is het doel van coachings- en trainingsbureau Schoolgeluk. 

Ik doe dit door middel van het geven van training, coaching, klassenbegeleiding en het verzorgen van langere ontwikkeltrajecten binnen een schoolorganisatie.

Leerkrachtgeluk betreft persoonlijke coaching van leerkrachten met het doel om gelukkige leerkrachten voor de klas te hebben. Leerkrachten die goed in hun vel zitten, goed in balans zijn, genieten van hun werk en vanuit passie hun werk doen. 

Klassengeluk is de begeleiding van dynamische en pittige groepen waarin de groepsdynamiek dusdanig is verstoord dat de groep niet meer goed functioneert. De sfeer is niet meer optimaal en er is veel gedoe onderling. Mijn klassenbegeleiding is erop gericht van de groep weer een gezellig en hardwerkend team te maken.

Teamgeluk zijn alle teamtrainingen die schoolteams helpen om een sterk en efficiënt team te worden. Teams waarin goed met elkaar gecommuniceerd wordt en waarin relaties goed zijn. Teams waarin mensen zichzelf en de ander kennen en waarin talenten op een effectieve manier ingezet kunnen worden. Teams waarin met elkaar resultaten behaald worden.

Directiegeluk betreft trainingen voor directieteams en persoonlijke coaching van directeuren (m/v). De trainingen verschaffen directies veel zelfinzicht en tevens inzicht in teamverhoudingen en zijn er daarnaast ook op gericht tools en tips en kennis te verschaffen om leidinggevende skills te verruimen en vergroten. Directiecoaching betreft persoonlijke coaching gericht op onder andere het vergroten van leiderschapsskills.

Neem gerust contact met me op als ik het geluk binnen uw schoolorganisatie kan vergroten!

 Training & Coaching voor Scholen